123 Salmon Sushi Pizza 

前菜

SUSHI BAR APPETIZERS

120 Beef Tataki

$6.95 - 8 pcs

121 Salmon Tataki  

$7.95 - 8 pcs 

122 White Fish Carpaccio       

    $7.95 - 8 pcs

123 Salmon Sushi Pizza 

        $6.95 -  4 pcs

124 Spicy Salmon Sushi Pizza

      $6.95 - 4 pcs 

125 Crab Sushi Pizza

$6.95 - 4 pcs

126 BBQ Eel Sushi Pizza 

$6.95 - 4 pcs

127 Avocado Sushi Pizza 

 $6.95 - 4 pcs

128 Tuna Sushi Pizza

$7.95 - 4 pcs

120 beef tataki

© 2020 by Kuu Sushi